anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa  
• BAKAN YARDIMCISI MEHMET CEYLAN 2.ULUSLARARASI OSMANLI ÇOĞRAFYASI ARŞİV KONGRESİ'NE KATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2.Uluslararası Osmanlı Çoğrafyası Arşiv Kongresi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "Bugün ülkemiz aleyhinde sürdürülen lobi faaliyetleriyle sözde Ermeni meselesi her fırsatta pişirilip pişirilip önümüze konuluyor. Bazı ülkelerde siyasi iradeler bu lobi faaliyetlerinin etkisiyle Türkiye aleyhinde kararlar alıp sözde Ermeni soykırımını tanıyabiliyor. Ancak bu lobinin yaptığı çalışmaların bilimsel hiçbir dayanağının olmadığını, saptırıldığını hepimiz biliyoruz. İşte biz bu kongrede mesnetsiz iddialar ortaya koymuyor, arşiv belgelerinin diliyle konuşuyoruz. Onların tarihi dayanaktan yoksun iddialarına karşılık, biz arşivlerimizi gösteriyoruz." dedi.
Ceylan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün ortaklığıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi"nin açılışında, kongrenin, tarihten ders alarak geleceğe ışık tutacağını belirtti.
"Tarihin Yeniden Yazımında Arşivlerimiz" temalı kongrenin 4 gün süreceğini ifade eden Ceylan, "Son yıllarda Osmanlı coğrafyasında, özellikle Orta Doğu'da çok sıcak ve tarihi gelişmeler yaşanmaktadır. Bu bölgede adeta tarih yeniden yazılıyor. Bölgede maalesef kan ve gözyaşı dinmiyor. Emperyalist güçlerin bölge ülkeleri üzerindeki emelleri maalesef artarak devam ediyor. Emperyalist güçlerin yüzyıllardır göz diktikleri bu topraklar, maalesef çok çeşitli oyun ve tezgahlarla ele geçirilmeye, hakimiyet altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu oyunlar son zamanlarda, son yıllarda Mısır gibi kimi Arap ülkelerinde 'Arap Baharı' adı altında, IrakSuriyegibi ülkelerde 'DEAŞ terör örgütüyle mücadele' adı altında, kimi ülkelerde de 'Radikal İslam'la mücadele' adı altında ve bizim gibi kimi ülkelerde de milletin asli unsurları olmasına rağmen 'Halklara özgürlük' adı altında kışkırtma ve entrikalarla bölge karıştırılmaya ve maalesef tarih yeniden yazılmaya çalışılmaktadır." diye konuştu.
Ceylan, bölgede ve ülkede oynanan oyunları anlayabilmenin ve deşifre edebilmenin ancak bilgi ve belgeye dayalı sağlam bir tarihi bilgiye sahip olmakla mümkün olacağını vurgulayarak, bu kongrenin bölgede sağlam bir politika oluşturmak ve geleceğe ışık tutmak açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Osmanlı Devleti'nın 600 yılı aşkın bir süre geniş bir coğrafyaya hükmettiğini hatırlatan Ceylan, şunları kaydetti: 
"Osmanlı Devleti'nin bıraktığı geniş arşiv mirası; geçmişte Osmanlı bünyesinde olan ama günümüzde bağımsız birer devlet olan farklı unsurları ortak kültür, tarih ve medeniyet paydasında birleştirmektedir. Osmanlı'dan intikal eden bu arşiv hazinelerinin gün ışığına çıkarılmasıyla aynı kültürel ve tarihi temelden olan parçalar bir araya getirilmektedir. Bu kongrenin temel çıkış noktası da bu bütünleşmenin temellerini atmaktadır. Bu birleşme ve bütünleşme hem bizim ortak tarihimizin hem de dünya tarihinin arşiv belgelerinin diliyle yeniden ve doğru olarak ortaya konulmasını sağlayacaktır.
'Tarihin Yeniden Yazımında Arşivlerimiz' ana temasıyla düzenlediğimiz kongrede dünya tarihine yön verecek nitelikte kaleme alınmış birbirinden kıymetli bilimsel tebliğler sunulacaktır. 'Asırlık Sorunlar' başlığı altında yapılacak özel oturumlarda Orta DoğuLozan, Göçler ve Mübadele gibi ülkemiz ve dünya kamuoyunu meşgul eden meseleler bilim insanlarınca değerlendirilecek, arşiv belgelerinin diliyle gerçek bir tarih yazılacaktır. Bugün ülkemiz aleyhinde sürdürülen lobi faaliyetleriyle sözde Ermeni meselesi her fırsatta pişirilip pişirilip önümüze konuluyor. Bazı ülkelerde siyasi iradeler bu lobi faaliyetlerinin etkisiyle Türkiyealeyhinde kararlar alıp sözde Ermeni soykırımını tanıyabiliyor. Ancak bu lobinin yaptığı çalışmaların bilimsel hiçbir dayanağının olmadığını, saptırıldığını hepimiz biliyoruz. İşte biz bu kongrede mesnetsiz iddialar ortaya koymuyor, arşiv belgelerinin diliyle konuşuyoruz. Onların tarihi dayanaktan yoksun iddialarına karşılık, biz arşivlerimizi gösteriyoruz."
Ceylan, Türkiye'nin geçmişi araştırıldığı zaman ancak Hakk'a teslimiyet, halka hoşgörü ve hizmet bulunacağını anlatarak, bu kongrenin güzel bir mesaj taşıdığını vurguladı.
"Orta Doğu'da yüz yıllardır çatışmalar, karmaşa ve güç mücadelesi hiç bitmiyor"
Orta Doğu'da yüz yıllardır çatışmaların, karmaşa ve güç mücadelesinin hiç bitmediğini dile getiren Ceylan, şöyle devam etti: 
"Yüzyıl ve belki çok daha uzun zamandır süre gelen güç mücadelelerinin sonuçlarını bugün hala yaşıyor bu coğrafya. Hiçbir olay tarihsel bu gelişmelerden bağımsız gelişmiyor aslında. Yüzyıl öncesinde ortaya konulan planların gerçekleştirilmesi için nasıl mücadeleler verildiğini, ne gibi çatışma ortamlarının oluşturulduğunu, terör örgütlerinin çeşitli devletler tarafından desteklenip, nasıl karmaşanın devam ettirildiğini hepimiz görüyoruz. Bu coğrafyada yaşananların tarihsel kökenlerini de bu kongrede tartışacağız. Bu bölgenin geçmişi belgelerle bilim insanlarınca ortaya konulacak. Zaman zaman efsaneleştirilip anlatılan Lozan Antlaşmasını da özel oturumlardan birisinde ele alacağız. Lozan'ın hukuki ve siyasi içeriği bilim insanlarınca tartışılacak. Amacımız belgelerle gerçeklerin ortaya konulmasıdır."
Ceylan, kongre sonunda karar verilen hususların "İstanbul Deklarasyonu" adı altında dünya kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    Her Hakkı Saklıdır