anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa  
• BAKAN YARDIMCISI CEYLAN TÜRKİYE’DEKİ İÇME SUYU PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISINDA KONUŞTU

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi” Kapanış Toplantısında konuştu.

 

Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın konuşma metni;

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun saygıdeğer mensupları,

Bakanlıklarımızdan, Valiliklerimizden, Belediyelerimizden, Üniversitelerimizden ve Müşavir şirketlerden katılım sağlayan değerli misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı kapsamında finanse edilen, Bakanlığımızın sözleşme makamı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın nihai faydalanıcısı olduğu “Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi”nin Kapanış Toplantısına “Hoşgeldiniz!” diyorum.

 

Malumunuz üzere, Ülkemiz Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olup, Avrupa Birliği’nin aday ülkelere tahsis etmiş olduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarından yararlanmaktadır ve Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı, IPA fonlarını yönetmek üzere Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmiş Ülkemizdeki 6 birimden birisidir. Diğerleri; Ulaştırma, Sanayi, Çalışma ve Tarım Bakanlıkları bünyesinde görev yapan AB birimleri ve biri de Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

 

2007-2013 yıllarını kapsayan ve içinde bulunduğumuz yıl sonu itibarı ile tamamlanma aşamasında olan 1 inci IPA dönemi için Bakanlığımız AB Yatırımları Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen “Çevre Operasyonel Programı” kapsamında; Bakanlığımızca toplam bütçesi yaklaşık 981 Milyon Avro olan 39 adet çevre altyapı projesi için Avrupa Komisyonu’na başvuru yapılmıştır. Bunlardan 4’ü katı atık ve 27’si su projesi olmak üzere, toplam bütçesi yaklaşık 700 milyon Avro’yu bulan 31 adet altyapı projesi ile 5 adet teknik destek projesi hayata geçirilmiştir. Söz konusu 27 adet su projesinin 4’ü içme suyu, 16’sı atıksu, 7’si ise hem içme suyu hem de atıksuyu kapsayan entegre su projeleridir.

 

 Toplam 44 belediyeyi kapsayan bu proje paketinden yaklaşık 9 milyon vatandaşımız yararlanmaktadır. Çevre Operasyonel Programından faydalanan nüfusun bölgelere göre dağılımı; %42’si Güneydoğu Anadolu, %24’ü İç Anadolu, %9’u Akdeniz, %9’u Ege, %8’i Doğu Anadolu,%7’si Karadeniz ve %1’i Marmara Bölgesi şeklindedir.

 

Bahse konu 700 milyon Avro’luk yatırımın 100 milyon Avro’su ülkemiz tarafından karşılanmakta olup, 600 milyon Avro’luk AB katkısının yaklaşık 100 milyon Avro’su katı atık projeleri, 500 milyon Avro’su ise su projeleri için kullanılmaktadır. Söz konusu su projeleri kapsamında; 24 adet atıksu arıtma tesisi, 54 adet pompa istasyonu, yaklaşık 81 bin metreküp kapasiteli su depolama tankları, 1600 kilometre içme suyu şebekesi ve 1200 kilometre atıksu kolektör hattı inşa edilmektedir.

İnsanımızın hayat standardını yükseltmeyi, toplum sağlığını iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı hedef edinen bu projeleri geleceğimize yapılan ortak bir yatırım olarak değerlendirmekteyiz.

 

Bugün burada toplanmamıza vesile olan “Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında;

-         Türkiye’deki içme suyu sektörünün yasal ve kurumsal yapısı incelenmiş,

-         Türkiye’deki içme suyu kaynaklarının ve arıtma tesislerinin envanteri çıkarılmış,

-         Tesislerdeki kirlilik tiplerine göre arıtma yöntemi önerileri sunulmuş,

-          Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı İçme Suyu Bilgi Sistemi (İSBİS) yazılımı geliştirilmiş, 

-          6 adet içme suyu arıtma tesisinin revizyon ihtiyaçları doğrultusunda fizibilite ve konsept tasarımı yapılmıştır.

 

Sözlerime son verirken Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu başta olmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bu projenin yürütülmesinde ve tamamlanmasında emeği geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, yapılan bu hizmetlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

 
 
 
 
 
 
 
    Her Hakkı Saklıdır