anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa  
• Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu

TÜRKİYE İLAÇ SANAYİSİNİN 2023 YOL HARİTASI HAZIR!

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nin (AİFD) dünyanın saygın danışmanlık kuruluşlarından PricewaterhouseCoopers (PwC)’ye hazırlattığı “Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu", Ankara’da yapılan bir toplantıyla kamuoyuna açıklandı. 

Rapor, Türk ilaç sektörünün 2023'te “küresel ölçekte bir Ar - Ge ve üretim merkezi ve bölgesel bir yönetim merkezi olması" vizyonunu ortaya koyuyor. Rapor hazırlanırken bilimsel veriler kullanıldı ve sektör ile ilgili Bakanlıklar başta olmak üzere akademisyenlerin ve tüm paydaşların görüş ve katkıları alındı. Raporda Türkiye'nin şimdikinden çok daha fazla üreten, çok daha fazla Ar - Ge yatırımı ve ihracat yapan ve hastaların yenilikçi ilaçlara erişimini gelişmiş ülkelerle aynı düzeye çıkartacak bir ilaç sektörüne sahip olabileceği vurgulanıyor. Rapor, Türkiye'yi bu hedeflere taşıyacak somut ve uygulanabilir öneriler getiriyor.

AİFD Yönetim Kurulu Başkanı Güldem Berkman, "Biz, yenilikçi ilaç sektörü olarak, 2023 yılı itibarı ile 23 milyar ABD dolarını aşkın üretim yapan, ihracatını 8 milyar ABD dolarının üstüne çıkartmış, dış ticaret fazlası veren ve yılda 1,7 milyar ABD doları düzeyinde Ar - Ge yatırımı gerçekleştiren bir Türkiye ilaç sektörünün hayal olmadığına inanıyoruz" dedi.

Toplantıya, Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman, PhRMA Türkiye Üst Düzey Çalışma Grubu Başkanı Stephane Lassignardie, PwC Türkiye Sorumlusu Kıdemli Ortak Cansen Başaran Symes ve AİFD Yönetim Kurulu Başkanı Güldem Berkman iştirak etti. Bakanlıklardan birçok üst düzey yetkili ve uzman da toplantıya katıldı.

İlaç sektörü ve Hükümet aynı vizyonda birleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AİFD Yönetim Kurulu Başkanı Güldem Berkman şunları söyledi:

"Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu”, Hükümetimizin 2023 vizyonunun ilaç sektörü tarafından nasıl desteklenebileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Rapor, sadece öneriler getirmekle kalmayıp, bu önerilerin nasıl gerçekleştirileceğini de somut bir şekilde tanımlıyor. Tüm paydaşlarımıza ve ülkemize, Türkiye ilaç sektörünün geleceğine giden bir yol haritası sunuyoruz. Raporumuzun vizyonu, Türkiye ilaç sanayisinin 2023'te 'küresel ölçekte bir Ar-Ge ve üretim merkezi ve bölgesel bir yönetim merkezi' olmasıdır. Bu vizyon, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanmakta olan Türkiye İlaç Sektörü Stratejisi vizyonuyla örtüşmektedir.

Berkman şöyle devam etti:

"Ülkemiz ilaç sektörünün daha çok uluslararası yatırım çeken, daha fazla üretim ve ihracat yapan, dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunan ve hastalarımıza uluslararası standartlarda hizmet kalitesi sunan bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Biz, yenilikçi ilaç sektörü olarak, 2023 itibarı ile 23 milyar ABD dolarını aşkın üretim yapan, ihracatını 8 milyar ABD dolarının üstüne çıkartmış, dış ticaret fazlası veren ve yılda 1,7 milyar ABD doları düzeyinde Ar-Ge yatırımı yapan bir Türkiye ilaç sektörünün hayal olmadığına inanıyoruz."

Toplantıda, PwC ortaklarından Serkan Tarmur "Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu" hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. Bu sunumun ardından, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan rapora ilişkin bir görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Son olarak, "İlaçta küresel Ar-Ge ve üretim merkezi Türkiye" konulu panel gerçekleştirildi. PwC Türkiye Sorumlusu Kıdemli Ortak Cansen Başaran Symes'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, konuşmacı olarak Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Namık Kaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sektörler Dairesi Başkanı Mustafa Zuhurat Çaycı ve AİFD Yönetim Kurulu Başkanı Güldem Berkman katıldı. 

 
 
 
 
 
 
 
    Her Hakkı Saklıdır