anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa  
• Sayın Mehmet Ceylan'ın Karabük Kadın Kolları'nı Kabulü

Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Kadın Kolları heyetini kabul etti.

Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Ferhan Kısmet Cengiz başkanlığındaki Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve İlçe Kadın Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan 28 kişilik heyeti 6 Kasım 2012 Salı günü makamında kabul etti.

Mehmet Ceylan kabulde, Kalkınma Bakanlığının görevleri, Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar hakkında bilgi verdi.

Mehmet Ceylan, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 8 Haziran 2011 tarihli ve 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kalkınma Bakanlığına dönüştürüldüğünü, DPT’nın kalkınma misyonunun bakanlığın isme haline geldiğini anlatarak; Kalkınma Bakanlığının değişen ekonomik ve sosyal koşullar çerçevesinde ülke kalkınmasının bütünlük içerisinde ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasına yönelik plan, strateji ve programlarının hazırlanması görevlerini başarı ile yerine getirmekte olduğunu, bu doğrultuda, konjonktürel gelişmelerin izlenmesi, makro dengelerin oluşturulması, bölgesel, çok taraflı ve ikili ekonomik ilişkilerin yürütülmesi, bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejilerin hazırlanması, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme konularında koordinasyon, inceleme ve araştırmalar yapılması, topluma perspektif sağlayan politika önerilerinin katılımcı bir yaklaşımla belirlenmesi, maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık program hedefleriyle uyumlu bir şekilde uygulanması konusunda Hükümete danışmanlık sağlanması gibi önemli alanlarda faaliyetler sürdürdüğünü ifade etti.

Kalkınma Bakanlığına; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TUİK), Güney Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP), Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP), Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP), Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) bağlandığını ifade eden Mehmet Ceylan, bölgesel gelişmeye özel önem verdiklerini, ülkemizde son yıllarda bölgesel gelişme alanında atılmış en yenilikçi ve heyecan verici adım olarak kalkınmayı yerinden planlamak ve geliştirmek üzere 26 kalkınma ajansı kurulduğunu, bu ajansların Kalkınma Bakanlığının koordinasyonuyla faaliyetlerine devam etmekte olduğunu belirten Mehmet Ceylan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Karabük, Bartın, Zonguldak illerini kapsadığını ve bölgedeki potansiyeli harekete geçirerek, özel teşebbüse mali ve teknik yardımlarda bulunduğunu kaydetti.

Ülkemizin 2023 uzun vadeli stratejisinden de bahseden Mehmet Ceylan, 2023 yılında ihracatımızın 500 milyar dolar, GSYH’mızın da 2 trilyon dolar seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü, son 10 yılda sağlanan siyasi ve ekonomik istikrarın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın devamını sağlamak üzere Orta Vadeli Program oluşturduklarını, bu olumlu gelişmeler ışığında, Cumhuriyetimizin 100. yılına uzanan 2023 Vizyonu hedeflerine hizmet etmeyi amaçlayan 2014–2018 dönemini kapsayacak Onuncu Kalkınma Planı hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. 

 
 
 
 
 
 
 
    Her Hakkı Saklıdır