anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa  
• Sayın Mehmet Ceylan'ın Göreve Yeni Başlayan Uzman Yardımcılarına Hitaben Konuşması

Göreve yeni başlayan uzman yardımcılarına hitap eden Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ceylan:

Gücümüze güç katacaksınız.”

Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ceylan, Bakanlığımızda yeni göreve başlayan uzman yardımcılarına hitaben 07 Ocak 2013 Pazartesi günü 20. kat toplantı salonunda bir konuşma yaptı.

Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ceylan konuşmasında, göreve yeni başlayan uzman yardımcılarının Bakanlığımızın gücüne güç katacağını, planlama uzmanı olmanın marka olduğunu, katılacakları toplantılarda görüşlerinin önemseneceğini ve görüşlerine başvurulacağını ifade ederek, Kalkınma Bakanlığının bütüncül bir yaklaşımla dünya ve Türkiye perspektifinden olaylara ve durumlara çözümler getirmekte olduğunu ve bundan dolayı uzman yardımcılarının dünya ve Türkiye konjonktürünü yakından takip etmeleri gerektiğini, bu sayede daha nitelikli olabileceklerini, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) uzmanlarının her zaman diğer kurumlar nezdinde saygın bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Planlama uzmanlarının her yıl belli periyodlarda ve belli sayılarda yurt dışında yüksek lisans yapmaya gönderildiğini, bunun kuruma yeni katılan uzman yardımcılarının kişisel birikiminin, bilgi ve görgülerinin artması için önemli bir fırsat oluşturduğunu kaydeden Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ceylan, “Bakanlığımız her ne kadar iki yıl önce kurulmuş gibi görünse de kökü DPT’dir. Bakanlığımız 52 yıllık kurumsal hafızaya sahiptir. Bakanlığımız DPT’nin mirasçısı bir kurumdur. DPT marka kuruluştur. DPT, 2011 yılında Hükümetin çıkarttığı 641 sayılı KHK ile kalkınma ve gelişme süreçlerini tek çatı altında toplayan bir anlayışla Kalkınma Bakanlığına dönüştü. DPT’de yetişmiş deneyimli bir Bakanımız ve güçlü bir ekibimiz var.” dedi.

Bakanlığımızın plan, programların yanı sıra Hükümete müşavirlik yapma görevinin bulunduğuna ve Hükümetin ilk Acil Eylem Planının DPT tarafından hazırlandığına dikkat çeken Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ceylan, Hükümetin, 641 sayılı KHK ile DPT, TÜİK, GAP, KOP, DAP, DOKAP idarelerini ve ilgili kurumlar olarak da Kalkınma Ajanslarını tek çatı altında toplayarak, bütüncül bir kalkınmayı hedeflediğini ifade etti.

Bakan Yardımcımız Mehmet Ceylan daha sonra, Bakanlığımızın ana hizmet birimlerini tanıttı ve Bakanlığımıza bağlı TÜİK, GAP, KOP, DAP, DOKAP idareleri ile Kalkınma Ajanslarının görev ve işlevlerini anlattı.
 
 
 
 
 
 
    Her Hakkı Saklıdır