anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa  
• İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS)
Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet CEYLAN ve TÜBİTAK Başkanı Sn. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, TÜBİTAK BİLGEM – Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)’de “İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) İleri Raporlama Sistemi” geliştirilmesi konusunda düzenlenen toplantıya katılmışlardır. İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) veri tabanının güncel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilerek farklı düzeylerde ileri raporlama sisteminin kurulması hedeflenen proje sayesinde, yapılan yatırımların ve kamu kurumlarının gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerin dönemler itibariyle il ve bölgesel düzeyde izlenmesi ve raporlanması yoluyla merkezi ve yerel düzeyde tüm karar vericilere karar destek hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Toplantıda İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi Başkanı Sn. Kamil TAŞCI, geliştirilme süreci devam eden İKİS-İR sistemi hakkında bir sunum yapmıştır. Sn. Bakan Yardımcısı Mehmet CEYLAN, söz konusu sistemin geliştirilmesinin merkezi ve yerel düzeyde karar alıcılar açısından önemini belirterek yapılacak çalışmaların Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili tüm kurumların katılımıyla sürdürüleceğini ifade etmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
    Her Hakkı Saklıdır