anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa  
• Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Orta Asya Bölge Ofisi (EECARO) ...
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi (EECARO) Direktörü Sayın Heimo Laakkonen ve beraberindeki heyet 5 Mayıs 2014 tarihinde Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet CEYLAN tarafından kabul edilmiştir.
Sayın Heimo Laakkonen’in 2014 Mart ayından itibaren yeni EECARO Direktörü olarak atanması nedeniyle öncelikle tanışma konuşmaları yapılmıştır. Bölge direktörü 1994 Kahire Konferansına (ICPD) atıfta bulunarak, bu konferansta kabul edilen eylem planının devamına yönelik karar alındığını belirtmiştir. Sayın Mehmet Ceylan tarafından çalışma alanları göz önüne alındığında UNFPA’nın çalışmalarının ülkemiz ve bölge ülkeleri için önemi vurgulanmıştır. Bu alanda ülkemizde son dönemde yaşanan hukuki ve kurumsal düzenlemelerden bahsedilmiş, ülkemizin demografik yapısında yaşanan dönüşüm üzerinde durulmuştur. Toplam doğurganlık hızının son yıllarda azaldığı ve ülkemizin doğurganlığı artırıcı politikalar uygulamak istediği ifade edilmiştir. 
İşbirliklerinin ve ortak çalışmaların devam ettirilmesi yönündeki temenniler ile toplantı sona ermiştir.

 
 
 
 
 
 
 
    Her Hakkı Saklıdır