anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa  
• Kalkınma Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet CEYLAN’ın Kamu Teknoloji Günleri ‘1 Etkinliği Açılış Konuşması 16 Ekim 2014 - Ankara

Değerli Katılımcılar,

Kamu, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları ve Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Öncelikle, ilk kez düzenlenen Kamu Teknoloji Günleri etkinliği vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Başta Kamu Teknolojileri Platformu olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum.

Ümit ediyorum, kamu ve özel sektör temsilcilerinin paylaşacağı görüşler ile kamunun teknolojik dönüşümünde hangi noktaya geldiğimiz ve önümüzdeki dönem için atmamız gereken adımlar konusunda verimli bir ortamı bu etkinlik ile yakalamış oluruz.

Ülkelerin Rekabet Gücü, Bilgi Toplumu Olma ve Beşeri Sermayesinin Niteliği ile yakından ilgili hepinizin yakından bildiği gibi, günümüzde bilgi toplumu olma yolunda atılım yapmak için tüm ülkeler bir yarış halindedir. Bu yarışta gerekli çabayı sarf ederek öne geçecek ülkeler, 21. yüzyılda etkinliklerini artıracak ve vatandaşlarını ileri refah düzeyine taşıyacak olan ülkelerdir.

Bilgi toplumuna dönüşüm, son derece köklü bir dönüşümü ifade etmektedir. Elbette kamu yönetimi de bu köklü dönüşümden nasibini almaktadır. Kamunun kendi içinde yaşadığı dönüşüm temelde zihniyet dönüşümü, idari ve yasal dönüşüm ve teknolojik dönüşüm olarak üçe ayrılabilir. Bu üç unsur da ayrı ayrı incelenmeyi hakeden başlıkları oluşturmaktadır.

 

Değerli Konuklar,

Ülkemizde son 10-15 yıl içinde e-devlet alanında önemli başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Değindiğim dönüşüm süreçlerinde zaman zaman gecikmeler yaşansa da, sağlık, sosyal güvenlik, nüfus, adalet, vergi, gümrük, eğitim gibi pek çok alanda büyük ve kapsamlı projeleri hayata geçirmiş durumdayız.

Kamu bilişim projelerine ayırdığımız kaynak da bu süreci Kalkınma Bakanlığı olarak desteklediğimizi göstermektedir. Yatırım Programında yer alan bilişim projeleri için merkezi yönetim kuruluşlarına 2014 yılında yaklaşık 3,7 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Son on yılda bilişim projelerine tahsis edilen rakama baktığımız da ise 2014 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 20 milyar TL kaynağın tahsis edildiği görülmektedir.

Bildiğiniz üzere 2023 hedefleri doğrultusunda ortaya koyduğumuz Onuncu Kalkınma Planı, 2018 yılına kadar benimsenen ülke politikalarımızı belirlemektedir. Onuncu Kalkınma Planında; “etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetimi oluşturmak üzere Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bütünleşik ve güvenilir şekilde sunulacağı bir e-devlet yapısının oluşturulmasının” temel amaç olduğu ifade edilmiştir.

Benzer şekilde tamamlanma aşamasında olan 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı da “Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılığı ve Etkinliği” temel bir eksen olarak kabul etmiş ve bu alandaki politika ve eylemleri belirlemiştir. e-Devlet alanında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın yürüttüğü eylem planı ve diğer çalışmalar da bu konuda önemli katkılar sağlayacaktır.

Biraz önce bahsettiğim e-devlet alanında yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, henüz kat etmemiz gereken önemli mesafeler bulunmaktadır. Hem teknolojide yaşanan gelişmeler hem de vatandaş talepleri bizi sürekli e-devlet çalışmalarımızda yeni arayışlara itmelidir. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde mobil teknolojiler, bulut bilişim, büyük veri, bilgi güvenliği ve kamu bilgisinin paylaşımı gibi konuların gündemimizde olacağını ifade etmek istiyorum.

Eminim etkinlikte bu konulara dair gerek kamu kurumlarımızın gerekse özel sektör temsilcilerinin ortaya koyacağı görüş ve fikirler bizlerin geleceğe yönelik çalışmalarımıza da ışık tutacaktır.

Sözlerimi bitirmeden önce, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

 
 
 
 
 
 
 
    Her Hakkı Saklıdır